ท่านั่งที่ถูกต้องเวลาต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์

หลังจากได้รู้รสชาติของการที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้ว ทำให้เราใส่ใจกับตัวเองมากขึ้น โดยปกติแล้วต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆ เลยไปหาท่านั่งที่ถูกต้องมา ได้ตามนี้

Headquarter

1 comments On ท่านั่งที่ถูกต้องเวลาต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์

  • I ever experienced such kind of disease. It was such a terrible pain that I had to stop working with a computer for days, and could work just a couple hours a day. This blog entry is very useful to people who always work with a computer for long time. Despite not much in detail, it should at least get you think more about your health.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer